Böcker från holmen. Konstnärsböcker av konstnärer från Stora räntan

Läs mer

Konstnärsböcker från Norden : Galleri Jangva, Helsingfors

Konstnärer: Norge: Rita Marhaug, Island: Sigurborg Stefansdottir, Anna Sigmarsdottir, Svanborg Matthiasdottir, Danmark: Hanne Matthiesen, Steen Rasmussen, Tina Gjerulff Madsen, Sverige: LIna Nordenström, Carina Finh, Göta Svensson, Finland: Tatjana Bergelt, Kaija Poijula, Eeva-Liisa Isomaa, Juha Joro, Olof Kangas

Läs mer

Utställningen av konstnärsböcker

Galleri Katariina (Kalevagata 16, Helsingfors). – I utställningen finns verk av 62 konstnärer förutom Finland också från Sverige, Danmark, Litauen, Ungern, Italian och Japan. I galleriets studio ställer Olof Kangas  ut sina konstnärsböcker från sin långa karriär. http://helsingintaiteilijaseura.fi/nayttelyt/taiteilijakirjanayttely/

Läs mer

(Suomi) Olof Kangas – taiteilijakirjojen elämäntyönäyttely

(Suomi) Galleria Katariinassa avautuu 9.10.2013 uusi studiotila päänäyttelytilan rinnalle. Ensimmäisenä näyttelynä nähdään Olof Kankaan taiteilijakirjojen retrospektiivi.

Läs mer

(Suomi) Kuuntele!

 

Läs mer